• Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
 • Slide
  YENİLENEN ODALARIMIZ
  Hoşgeldiniz...
 • Slide


SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI GENEL KURUL DUYURU ARALIK 2023

Sayın Kat Maliki,

Malumunuz olduğu üzere 09.01.2021 tarihli Sarot Termal Vadi Site Yönetimimizin 2020 ve 2021 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında alınan kararlardan bir tanesi Kat Mülkiyeti Kanunumuzun 66 ve devamı maddeleri uyarınca TOPLU YAPI statüsüne geçirilmesi hakkında karar alınmış ve site yönetiminin de Toplu Yapı usulünde icra edilmesi amacıyla Site Yönetim Planında değişiklik yapılması hususu görüşülmüş ve  kabul edilmiştir. Alınan bu karar uyarınca yapılan değişiklikle 29/12/2022 tarihli Yönetim Planı Tapu Müdürlüğü nezdinde tescil olmakla yürürlüğe girmiştir. Her ne kadar bir kısım kat malikleri tarafından Mudurnu Sulh Hukuk Mahkemesinin 2022/47e sayılı dosyası ile Kat Malikleri Kurulu Kararının İptali için dava açılmış (toplu yapıya ilişkin yönetim planı değişikliği de işbu dava dosyasında yer almakla birlikte) ise de açılan bu dava 29/09/2023 tarihinde reddedilmiştir. Belirtilen gerekçe ile 29/12/2022 tarihli Yönetim Planına göre 2022 ve 2023 Olağan Genel Kurul ve Temsilciler Kurulu toplantısında alınan kararlar gereği SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ; TOPLU YAPI YÖNETİMİ olarak, 2024 Yılı Tahmini İşletme Bütçesine göre Vadi Etabı ve Palas Etabı 2024 yılı aidatları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir.

Sarot Termal Vadi Etabı
1 HAFTALIK AİDAT TUTARI;
1+1 Daire 6.400,00 TL
2+1 Daire 7.500,00 TL
3+1 Daire 8.870,00 TL

2 HAFTALIK AİDATLAR TUTARI;
1+1 Daire 12.800,00 TL
2+1 Daire  15.000,00 TL
3+1 Daire 17.740,00 TL

Sarot Termal Palas Etabı
1 HAFTALIK AİDAT TUTARI;
1+1 Daire 7.300,00 TL
3+1 Daire 10.800,00 TL

2 HAFTALIK AİDATLAR TUTARI;
1+1 Daire 13.600,00 TL
3+1 Daire 19.600,00 TL

Aidatların taksitli ödeme tablosu aşağıdaki gibidir.
1.Taksit 31 OCAK
2.Taksit 28 SUBAT
3.Taksit 31 MART
4.Taksit 30 NISAN
5.Taksit 31 MAYIS

Bu tarihlere göre aidat ödemelerinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Banka ve Sanal Pos Bilgileri aşağıda paylaşılmıştır.

Kullanım yapacak üyelerimiz için giriş esnasında tüm aidat borcu talep edilmektedir.

Aidatlarını düzenli ödemeye başlayan üyelerimize teşekkür ederiz.

Banka Bilgileri;
Banka Adi: ZİRAAT BANKASI
Hesap Adi: SAROT TERMAL TATIL KÖYÜ TOPLU YAPI
Iban : TR430001000057976762725001

SANAL POS;
www.sarottopluyapiyonetimi.com

Detaylı Bilgi için:
0374 6060262-info@sarottopluyapiyonetimi.com


SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI 2022-2023 YILLARI OLAĞAN PARSEL BAĞIMSIZ BÖLÜM KAT MALİKLERİ KURULU DUYURUSU

Tatil Köyümüzün 2022- 2023 yılları Olağan Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere 12/11/2023 Pazar Günü saat 11:00'de Sarot Termal Vadi Konferans Salonunda Genel Kurul Toplantısı Yapılacaktır.

 

Bu toplantıda yeter sayı sağlanamadığı takdirde, ikinci toplantı nisap (çoğunluk) aranmaksızın 19/11/2023 Pazar Günü saat 11:00'de aynı yerde yapılacaktır.

29/12/2022 tarihli Toplu Yapı Yönetim Planı gereğince Toplu Yapı Yönetimine geçilmiş olması nedeniyle 147 ada 23 parsel ve 185 ada 2 parselde bulunan ana yapılar yönünden Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Temsilcilerinin ve Parsel Denetçilerinin seçimi yapılacağı siz sayın kat maliklerine yönetim planı dayanak alınarak tebliğ etmekteyiz.

 

KMK' nun 31.maddesine göre birden fazla bağımsız bölümü olan kat maliki bağımsız bölüm sayısı ne olursa olsun, kullanabileceği oy sayısı bütün oyların üçte birinden fazla olamaz.

Bağımsız bölüm malikleri bu toplantıya bizzat katılabilir veya ekteki vekaletname/ temsil belgesi örneğine göre tayin edecekleri bir vekil/temsilci aracılığıyla kendilerini toplantıda temsil ettirebilirler ancak bir kişi toplam oy sayısının yüzde beşinden fazlasını kullanmak üzere vekil tayin edilemez. Birden fazla maliki olan bağımsız bölümlerin malikleri, aralarından vekalet verecekleri bir temsilci ile kendilerini kat malilderi kurulu toplantısında temsil ettirebilirler. Bu minvalde ilgili Yönetim Planı uyarında bir bağımsız bölüme birden çok kimse malik ise bağımsız bölüm hissedarlarının aralarından oy çokluğu ile seçeceği bir bağımsız bölüm hissedarı Parsel Bağımsız Bölüm Malilderi Kurulunda ilgili bağımsız bölümü temsil edecek ve o bağımsız bölüm adına bir oy hakkına sahip olacaktır.

İmzalayacağınız temsilci belgelerinim ve/veya vekaletnamelerin ıslak imzalı olarak yönetim ofisine veya divan kuruluna elden teslim edilmesi gereldidir. Faks veya mail yolu ile gönderilen vekaletnameler geçerli sayılmayacaktır. Vekaletnamenin geçerli sayılabilmesi için doğrudan bağımsız bölüm maliki/malikleri tarafından imzalanmış olması gerekmektedir. Temsil Belgesine İstinaden Temsilcinin ve/veya Vekaletnameye vekil edenin kimlik fotokopisinin eklenmesi gereklidir. Toplantıya katılan malilderin nüfus cüzdanlarını yanlarında bulundurmaları ve toplantıya 30 dakika önce gelmeleri rica olunur.

Bütün kat malilderinin toplantıya aşağıda belirtilen şekilde belirleyecekleri temsilci vasıtasıyla temsil ettirmeleri önemle rica olunur27.10.2023

 

Toplantı Gündemi

l. Açılış ve yoklamanın yapılması

 1. İstiklal Marşının okunması ve Saygı duruşu
 2. Divan Kurulunun oluşturularak, Divan Başkanı, katip ve oy sayım üyelerin seçimi
 3. Divan Kuruluna Parsel Bağımsız Bölüm Malikleri Kurulu Toplantı Tutanağını imzalaması ve sadece bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi
 4. Mevcut Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun Okuması
 5. Mevcut Yönetim Kurulunun ve Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin İbrasının Oylanması
 6. 2022-2023 Yılı Denetim Kurulu Raporunun Sunulması, Onaylanması ve İbrasının Oylanması
 7. Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin ve yedekleri ile denetçilerin seçimi, yetkilendirilmesi
 8. Parsel Bağımsız Bölüm Temsilcilerinin Gelecek İşletme Projesinin hazırlanması ve onaylanması başta olmak üzere ana yapı ile ilgili diğer tüm konularda Toplu Yapı Temsilciler Kurulu Toplantısına katılmak üzere görevlendirilmesi,

1O. Kapanış.

 

 

TOPLANMA SAATLERİ:

147 ADA 23 PARSEL: 11:00-11:15

185 ADA 2 PARSEL : 11.30-11:45

TOPLANTI DUYURU

 

TOPLANTI DUYURU İLGİLİ ÖENMLİ AÇIKLAMA

 


2023 SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİMİ EK AVANS AİDAT BORÇLANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Kat Maliklerimiz;

Sarot Termal Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetimi olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu heyeti ile birlikte toplanarak; 2023 yılı tahmini işletme projesine göre belirlenmiş olan aidat hesaplamalarının 2023 Yılı Temmuz ayında açıklanan asgari ücret artış oranı ve toplu yapının hizmet alımlarında uygulanan KDV oranlarına gelen yüzde iki oranındaki artışın (asansör bakımı, elektrik, kömür) ve bunlara bağlı olarak bedellerinde artış yapılan hizmet alımlarının kalemlerinin (gıda, temizlik malzemeleri vs) bütçemize getirmiş olduğu gider farkları sonucunda Toplu Yapının bütçe açığı vermemesi ve özellikle hizmet aksamalarının yaşanmaması adına 2023 yılı işletme Projesinin güncellenme zorunluluğu doğmuş ve ek avans oluşturulmasına karar verilmiştir.Buna göre her kat malikinin sorumlu olduğu bedellerin dağılımının Anayasa’ya, 634 sayılı KMK’na ve Yönetim Planına uygun şekilde dağılımının yapılmasına;

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü için; 1+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 510TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1020TL; 2+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 600TL 2 haftalık dönemindeki payı 1200TL ve 3+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 720TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1440TL; 1+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 250TL; 2+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 300TL ek avans bedellerinin dağılımına;

Sarot Termal Palas Tatil Köyü için 1+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 540TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1080TL ve 3+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 750TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1500TL; 1+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 265TL ve 3+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 380TL avans bedellerinin dağılımına;

İşbu ek avans bedellerinin (aidatların) her kat maliklerinden 3 eşit taksitte tahsil edilmesine; ilgili ek avans bedellerinin 30.07.2023, 30.08.2023 ve 30.09.2023 tarihlerinde tahsil edilecek şekilde tahakkuk ettirilmesine ve dönem kullanımı yapacak olan kat maliklerinden ise peşin tahsiline, tahakkuk edilen ek avans bedellerinin süresinde ödenmemesi halinde 634 sayılı KMK gereği uygulanması gereken aylık %5 gecikme tazminatlarının işletilmesine 12.07.2023 tarihinde karar verilmiştir. İlgili karar gereğince tahakkuk edilecek ek avans bedellerinin vadesinde ödenmesi gerektiğini önemle bildiririz.


SAROT THERMAL PALACE TATİL KÖYÜ 2022 AİDAT TUTARLARI

Sayın Kat Maliki,
Sarot Termal Palas Tatil Köyü Site Yönetimi 2022 Yılı İşletme Bütçesi hazırlanmış olup, aidatlar aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. Aidat son ödeme tarihi 31 Mayıs 2022 olarak değiştirilmiştir ancak bu tarihten önce kullanım yapacaklar için girişte aidat ödemesi alınacaktır.

14 GÜNLÜK 2022 AİDAT EK AVANS AİDATI TOPLAM
1+1 2.600,00 1.100,00 3.700,00
3+1 3.800,00 1.610,00 5.410,00
1+1 TAM 1.600,00 672,00 2.272,00
3+1 TAM 2.200,00 924,00 3.124,00
       
HAFTALIK 2022 AİDAT EK AVANS AİDATI TOPLAM
1+1 1.300,00 550,00 1.850,00
3+1 1.900,00 805,00 2.705,00
1+1 TAM 800,00 336,00 1.136,00
3+1 TAM 1.100,00 462,00 1.562,00

 

 

Aidat borçlandırması haftalık olarak yapılmıştır, ödeme yaparken dönemlerinizi dikkate alarak ödeme yapınız.
Ödeme Yapmak İçin;
Banka Hesap Bilgisi;
Ziraat bankası
Hesap Adı: SAROT TERMAL PALAS TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ
İBAN: TR11 0001 0000 5792 0879 7250 01
Sanal Pos İçin;
https://palacesiteyonetimi.com/AidatBorcSorgulama.aspx

SAROT TERMAL PALAS TATİL KÖYÜ SİTE YÖNETİMİ