• Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
  • Slide
    YENİLENEN ODALARIMIZ
    Hoşgeldiniz...
  • Slide
2023 SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİMİ EK AVANS AİDAT BORÇLANDIRMASI HAKKINDA DUYURU
20.07.2023 08:10:00 DUYURULAR

2023 SAROT TERMAL TATİL KÖYÜ TOPLU YAPI YÖNETİMİ EK AVANS AİDAT BORÇLANDIRMASI HAKKINDA DUYURU

Sayın Kat Maliklerimiz;

Sarot Termal Tatil Köyü Toplu Yapı Yönetimi olarak yönetim kurulu ve denetim kurulu heyeti ile birlikte toplanarak; 2023 yılı tahmini işletme projesine göre belirlenmiş olan aidat hesaplamalarının 2023 Yılı Temmuz ayında açıklanan asgari ücret artış oranı ve toplu yapının hizmet alımlarında uygulanan KDV oranlarına gelen yüzde iki oranındaki artışın (asansör bakımı, elektrik, kömür) ve bunlara bağlı olarak bedellerinde artış yapılan hizmet alımlarının kalemlerinin (gıda, temizlik malzemeleri vs) bütçemize getirmiş olduğu gider farkları sonucunda Toplu Yapının bütçe açığı vermemesi ve özellikle hizmet aksamalarının yaşanmaması adına 2023 yılı işletme Projesinin güncellenme zorunluluğu doğmuş ve ek avans oluşturulmasına karar verilmiştir.Buna göre her kat malikinin sorumlu olduğu bedellerin dağılımının Anayasa’ya, 634 sayılı KMK’na ve Yönetim Planına uygun şekilde dağılımının yapılmasına;

Sarot Termal Vadi Tatil Köyü için; 1+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 510TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1020TL; 2+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 600TL 2 haftalık dönemindeki payı 1200TL ve 3+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 720TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1440TL; 1+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 250TL; 2+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 300TL ek avans bedellerinin dağılımına;

Sarot Termal Palas Tatil Köyü için 1+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 540TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1080TL ve 3+1 dairenin haftalık dönemdeki payı için 750TL 2 haftalık dönemindeki payı için 1500TL; 1+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 265TL ve 3+1 tam dairenin haftalık dönemdeki payı için 380TL avans bedellerinin dağılımına;

İşbu ek avans bedellerinin (aidatların) her kat maliklerinden 3 eşit taksitte tahsil edilmesine; ilgili ek avans bedellerinin 30.07.2023, 30.08.2023 ve 30.09.2023 tarihlerinde tahsil edilecek şekilde tahakkuk ettirilmesine ve dönem kullanımı yapacak olan kat maliklerinden ise peşin tahsiline, tahakkuk edilen ek avans bedellerinin süresinde ödenmemesi halinde 634 sayılı KMK gereği uygulanması gereken aylık %5 gecikme tazminatlarının işletilmesine 12.07.2023 tarihinde karar verilmiştir. İlgili karar gereğince tahakkuk edilecek ek avans bedellerinin vadesinde ödenmesi gerektiğini önemle bildiririz.